(Häpna)
(News)
(Releases)
(Artists)
(Downloads)
(Order)
(Vakna!)
Ronnie Sundin
“The History of Electronic Music”

Häpna H.33, book (sold out)
21 x 14,8 cm, 100 printed pages, edition of 300 copies
Sample pages: xenakis.pdf, autechre.pdf, shivering.pdf
Reviews of “The History of Electronic Music”
Release date: March 28, 2007

The book “The History of Electronic Music” is a subjective history book based upon his background as a musician and record collector. It consists of portraits of fellow electronic composers, influential persons he has met, several key figures and events, records and instruments.

Swede Ronnie Sundin (born 1973) has the last 15 years produced electronic and experimental music that has been released on labels Häpna, Ground Fault, Fällt and Antifrost. His latest release is on the Swedish label Komplott, the ”Amateur Hermetic” from 2006. He has been educated at the Art Academy in Umeå, Sweden.

The book is produced in collaboration with Norwegian publishing company noCUBE (noCUBE004 / Häpna H.33). Edition of 300 copies.

---------------------------------------------------------------
Reviews

Skisserad elektronisk esoterika

Ronnie Sundins tecknade historik över den elektroniska musiken börjar med en ensam mikrofon riktad en vit tomhet. Det är en emblematisk bild för de överskridande elementen inom denna musikform, som i sina mer experimentella moment inte sällan bjuder in rummet, slumpen och andra okända, irrationella moment att ta plats i ljudvärlden.

Ronnie Sundin har kokat ihop en retsam brygd i sin bok. På knappt hundratalet sidor ryms teckningar, skisser och porträtt av bland andra Autechre, Koji Tano (”the no 1 noise enthusiast in the world”) och den framstående 1600-talsforskaren Athanasius Kircher. En stor del av teckningarna spekulerar i noise- och den elektroniska musikens flörtar med det ockulta. Porträtt av Aleister Crowley, Emanuel Swedenborg och John Dee ligger liksom loopade boken igenom. Här tycks Throbbing Gristles esoteriskt orienterade filosofi sväva över Sundins mission. Throbbing Gristle – kanske det enskilt viktigaste bandet för industrimusikens utveckling och på flera teckningar porträtterade i Sundins bok – hade på sin tid väl utarbetade teorier om vilka sorters ljud som förvandlar publiken rent spirituellt. Inspirerade av tibetanska buddhistmässor fanns det för Throbbing Gristle en särskild poäng i att grunda musiken på de aparta, fula ljuden. Det är larmet och skevheten som mobiliserar kroppens andliga funktioner.

Sundins bok är så långt ifrån en egentlig historik över den elektroniska musiken man kan komma. Visserligen kan vi skönja tankar och linjer som högst troligen skulle inkluderas vore detta den bok som titeln anspelar på; här nämns allt från futurismens manifest till Apples G3 Powerbook. Men dess skissartade form öppnar upp för läsaren att skjuta till sin egen kunskap och mening. Kanske inte helt olikt objektet för skildringen själv – när det gäller den elektroniska noisemusiken räcker det inte att närvara som passiv lyssnare.
Daniel Westerlund, Tidningen Kulturen